Visie

Elk kind mag bij ons zichzelf zijn.

We bieden een kind liefde, ruimte en structuur zodat het zich kan ontwikkelen tot een kleuter met genoeg zelfvertrouwen om naar school te gaan. Onze pedagogisch medewerkers benaderen kinderen open en met liefdevolle aandacht. Ze geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en zich te uiten. Een vast dagritme met vaste medewerkers die duidelijke grenzen aangeven, biedt de structuur en houvast die kinderen nodig hebben. We hebben een veilige ruimte met veilig speelgoed. Uw kind moet zich geborgen en beschermd voelen om zich optimaal te ontwikkelen. De opvang is een aanvulling op thuis.

Wilt u verder lezen over waar wij voor staan? Lees dan hier het Pedagogisch beleidsplan.